Sloopwerk

Sloopwerk

Wij kunnen alle voorkomende renovatie –en totaal sloopwerkzaamheden voor u uitvoeren. Stam Sloopwerken is de specialist in het stofarm slopen.

Door middel van stofafzuiging en vernevelaars kunnen wij het kwartsstof in het werkgebied beperken. Op machines die wij gebruiken bij onze werkzaamheden, zoals het opruwen van een betonvloer of het verwijderen van lijmresten, wordt gebruik gemaakt van directe stofafzuiging. Hierdoor komt tijdens deze werkzaamheden nagenoeg geen stof vrij.

Bij sloopwerkzaamheden in bewoonde woningen, is het noodzakelijk om stofvrij te slopen. Bij deze omstandigheden werken wij onder ‘asbestconditie’. Wij zorgen ervoor dat het werkgebied goed is afgeschermd van de rest, door middel van bijvoorbeeld een stofwand. Vervolgens zetten wij in het werkgebied een stofafzuiger, deze creëert onderdruk in de ruimte, waardoor er alleen schone lucht van buitenaf het werkgebied in kan stromen en niet andersom.

Wij verzorgen uiteraard ook het afvoeren van al het vrijgekomen afval. Indien nodig verzorgen wij ook het nodige grondwerk. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan het uitgraven of aanvullen van een fundering.

Neem contact op.